آیا خرید و فروس ملک در این شرایط مناسب است ؟

متاسفانه با توجه به نوسانات عجیب و غریب در حوزه مسکن ، بسیاری از مردم که برای ملک خود سرمایه گذاری کرده بودن و برنامه ریزی داشتن که شرایط بهترین را برای خود رقم بزنند با مشکلات زیادی همراه شدند ، یکی از این مشکلات عدم ثبات در قیمت ها و ریسک بالا و نامشخص بودن شرایط بازار مسکن است ، بسیاری نمیدانند در این شرایط باید ملک خود را بفروشند یا ملکی خریداری کنند . همین موضوع رکود زیادی را در حوزه مسکن به وجود آورده است که امیدوارم هرچه سریع تر این مشکل بر طرف شود .