ضعف برخی مشاورین املاک

در اطراف خود مشاورین زیادی را میبینیم که در بستر یک دفتر املاک شروع به فعالیت می کنند ، متاسفانه روز به روز بر این موضوع افزوده می باشد چرا که تصور بسیاری از مشاورین بر این است که فعالیت در حوزه املاک کار پیچیده ای نیست و می توان صرفا با داشتن سرمایه مناسب شروع به فعالیت نمود و سرمایه خود را در کوتاه زمان به چندین برابر رساند .

در این مسیر به گفته و تصور این عزیزان ، برخی ها هم موفق می شوند و سرمایه شان چند برابر . اما باید دید از چه مسیری آیا همه ی مشاورینی که در زمینه ملک فعالیت می کنند دلسوز مردم هستند ، از تخصص کافی در این زمینه برخوردارند و تجربه درست و اعتبار بالایی در میان مشتریان خود بدست آورده اند یا خیر.

نکته در این نقطه است ، بسیاری که وارد این عرصه می شوند تخصصی زیادی ندارند ، از علم کافی برای فعالیت حوزه خرید و فروش ملک برخوردار نیستند و صرفا با برخی کلک ها فروش خود را چندین برابر می کنند و سرمایه مردم را به باد می دهند .

لازم به ذکر است ، تنها بخشی از مشاورین املاک هستند که از تخصص کافی و مهارت و اعتبار بالایی برخوردار هستند .

راه کار برای مشاورین املاک :

همانطور که عرض متاسفانه خرید و فروش در حوزه ملک چالش های زیادی دارد و مشکلات زیادی برای مردم به وجود می آورد اگر کمی دقت نداشته باشد ، اما توصیه ای که برخی مشاورین املاک داریم این است که سعی کنند معلومات یا علم خود را در حوزه ملک افزایش دهند .

سعی کنند زمانی که در اختیار دارند را برای شناسایی درست ملک و راهنمایی صحیح مشتریان خود قرار دهند ، نه اینکه تنها فکر فروش یک ملک و دریافت کمیسیون باشند .